Nyt maksuton toimitus kaikkiin verkkokauppatilauksiin

Hae

  Ei sisältöä

  Ei sisältöä

  Ei sisältöä

  Ei sisältöä

  Ei sisältöä

  View bestsellers 

  Pre-order our new design

  Bespoke timepieces

  Ei sisältöä

  Tietosuojaseloste

  Tietosuojaseloste

  Lucky Skate Oy Ltd:n asiakas -ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

  Tietosuojalainsäädännön mukainen tietosuojaseloste (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 ja henkilötietolaki 523/1999, 10 ja 24 §).

  (seloste päivitetty 1.9.2018 ja 2.6.2020)

   

  Rekisterinpitäjä

  Lucky Skate Oy Ltd

  Minna Canthin katu 22,

  00250 Helsinki

  Y-tunnus: 1080219-7

   

  Rekisteriasioita hoitava henkilö

  Rekisterinpitäjän nimi: Emilia Peljo

   e-mail: info@luckyskate.fi

   

  Rekisterin nimi 

  Lucky Skate Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

   
  Henkilötietojen käyttötarkoitus

  Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

  Henkilötietojen käsittelyn yleinen edellytys: henkilötietolain 8 § 1 momentin 1, 2, 5, 6 ja 7 kohdat.

   
  Rekisterin tietosisältö

  Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

       etu- ja sukunimi

      yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

      asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa

      suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

      sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden tilaaminen), rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot

      markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. markkinointiarpajaisiin ja –kilpailuihin sekä tapahtumiin osallistuminen)

      asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. maksullisten tuotteiden ja palveluiden osto- ja peruutustiedot, maksuttomien tuotteiden ja palveluiden tilaustiedot, toimitustiedot, palautteet, reklamaatiot sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit, kuten puhelut, sähköpostit, chat- sekä tekstiviestit)

      verkkokäyttäytymistä verkkosivustoilla ja -palveluissa koskevat tiedot (esim. linkkien klikkaukset, selatut internet-sivut, tulo- ja poistumissivustot)

   

  Rekisterissä voidaan käsitellä tuotteen ja/tai palvelun ostaneista tai asiakastilin luoneista lisäksi seuraavia tietoja:

      asiakasnumero

      henkilötunnus

      laskutus- ja perintätiedot

      käyttäjätunnus

      salasana

      nimimerkki

      tunnistetun käyttäjän palveluun liittyvät tiedot, kuten palvelun ominaisuuksien käyttötiedot

   

  Säännönmukaiset tietolähteet

  Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, erilaisista palveluista, joita rekisteröity käyttää (mm. verkkopalvelut sekä sosiaalisen median kanavat) sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten markkinointiarpajaisten ja –kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä.

   

  Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

  Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi Lucky Skate Oy:n  yhteistyökumppaneille, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat Lucky Skate Oy:n asiakasrekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Lucky Skate Oy:n käyttötarkoitusten kanssa.

  Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla, sekä historiallista tai tieteellistä tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu ei-tunnistettavissa olevaan muotoon.

   

  Rekisterin suojaus

  Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

  Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

   
  Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

  Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteyttä sähköpostilla info@luckyskate.fi. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu. Tietopyynnön voi tehdä maksuttomasti kerran vuodessa.

  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa varten ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

   
  Tietosuojaselosteen muuttaminen 

  Lucky Skate Oy kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Lucky Skate Oy suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

   
  Evästeet

  Sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

  Yritys kerää tietoja sivustoilla vierailevilta henkilöiltä. Tietojen avulla parannetaan sivuston toimivuutta ja sivuston sisältöä, kehitetään liiketoimintaa ja kohdennetaan markkinointia.

  Mikäli henkilö ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, hänen täytyy kytkeä pois selainohjelman eväste-toiminto. Jos tämä ei ole selaimessa mahdollista, täytyy sivuston käyttäminen lopettaa eväste-tietojen keräämisen estämiseksi.

  Evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.